מאגר דגימות מח עצם לזכר ידידיה

המורשת שידידיה השאיר לנו היא מורשת של הצלת חיים ומתן סיוע למי שזקוק לו.

במלאת 23 שנים לנפילתו, הקמנו בשותפות עם 'עזר מציון' מאגר דגימות מח עצם
שהוא חלק ממאגר מח העצם הגדול של עזר מציון. 

ניתן לקרא על המאגר ולהשתתף בתרומה.