דברים שכתבו על ידידיה

משפחהחבריםשירים
אמא- חודש לנפילתוניסיםמניכתבה על ידידיה, יום הזכרון תשע"ז
אמא- שנה לנפילתואבימני- יום הזכרוןלצפיה בסרט לזכר ידידיה
אמא- שלוש שנים לנפילתונדבדוד צאלח
אמא- מכתב לדוד יעקבאסף בן אבי
אבא- עשר שנים לנפילתואסף דוידי
אורית- שנתיים לנפילתוהספד המחנך, ירמי סטוויצקי
דודה רבקהמפקד- יהודה
אמא- יום הזכרון תשע"חעודד
יוגב
הספד המג"ד, מוני כץ
אפרת- יום הזכרון תשע"ח