שקיעת לוחמים / דוד צאלח

שקיעת לוחמים

משקפת ישנה משקיפה מהרים
לעבר מפה בין השיחים
מפה שמראה מסע לוחמים
מסע שמראה חיים אחרים.

על חול המדבר עקבות של קשיים
וצלילי צמאון מדמעות שועלים
הריצה בשממה בין הרים וסלעים
המשימה הקשה ליהיות כמו אחים.

ערפל מהדהד באוזני לוחמים
ושקט לפני קול השברים
ציפורים שחורות שעפות במרומים
והבטחה שנחזור הביתה שלמים.

בין להבות נפלו גיבורים
ובין העלים שכבו הם צבועים
בין חברים נפלו לוחמים
וליבם פעם לירות במחבלים.

אז בואו ניזכור את אותם השנים
בהם איבדנו אחים יקרים
וקולם הגאה נישאה ברוח הרים
לתוך השלווה של שקיעת לוחמים.


שיר זה מוקדש לידידיה גפן ז"ל

ידידיה שהיה לוחם חובש ובראש ובראשונה חבר בעל לב זהב

אוהב אותך ידידיה

דוד צאלח