מני

אחרי העשן ורעש הפגזים

מסתכל ובוהה ואין מי שיבין

ואחרי ההמולה, וההרס והחורבן

אין ברירה החיים ממשיכים כמובן

מנסה לעצור לחפש משמעות

למצוא את הדרך להתחמק מהבדידות

והחלל הוא עמוק ואין לי תשובה.

עדיין כבול במציאות הארורה

ואתה שם למעלה מרחף וצופה

כן אתה התעלת ויודע הרבה

מבקש שאולי תעזור לי כמו שהיית רגיל

שהרי עכשיו אתה יודע יותר מאחרים

ואני בצומת ולא יודע לבחור

אם ישר או ימינה ואולי לשמאל

ואתה את התשובה יודע כי אתה כבר מלאך

אך אני פה למטה כבול במרחק הזמן

ונמצא בתוך מערה ולא רואה קצה אור

רוצה שתעזור לי לצאת אל הדרור

ולך אסור כי זה חוק של מלאכים

לא להתקשר עם אלה החיים

ולי נשאר רק להמשיך ולקוות, ללכת ולא לעצור.

ואותך בליבי תמיד לנצור.

ואתה המלאך ושלנו

בקש מהאלוהים לשמור עלינו.